Audio BooksDalail Ul Khairat

Telawat Dalail Ul Khairat Manzil 3

📜تلاوت درود شریف ٫دلائل خیرات📜

Manzil Ba Manzil # 3 Wednesday

Ba Hukam wa Ijazat

Shaikh Arab Wa Ajam Shaikh Al Tafseer wa Hadith
Arif Billah Hazrat Aqdas Hazrat Moulana
Sweet Shaikh Shah Jaleel Ahmad Akhoon Sahab
Damat Barkatuhum Alia
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Voice : Mufti Muhammad Haris Sahab Damat Barkatuhum Alia Multan.

Back to top button